Om oss

Den 27 oktober 2013 hölls konstituerande möte för Replot Byaråd. Mötet sammankallades av en arbetsgrupp som under en tid diskuterat fördelarna med ett eventuellt Byaråd, varav den största fördelen ansågs vara det att man kunde fungera som en sammanhållande kraft. Ytterligare kunde ett Byaråd underlätta för verksamma föreningar att tillsammans genomföra större projekt för byns bästa.

Det är inte bara till de enskilda byborna som Byarådet vänder sig. Strävan är att Byarådet ska fungera som en sammanhängande och förenande kraft mellan verksamma föreningar i byn. Byarådet kommer att arbeta för att bygga upp samarbete mellan föreningarna för att därigenom gemensamt kunna starta upp större projekt och tillsammans arbeta för byns bästa.

Styrelsen 2023

Johanna Karhulahti (ordf.)

Ole Backström (vice ordf.)

Anne Ohls (sekr.)

Marie Envik (vice sekr.)

Sofia Finström (kassör)

Marika Nylund

Anders Möller

Johan Ehn

Tomas Berg

Kontakta oss

Replot Byaråd

replotbyarad@gmail.com

Replot Byaråds kassör

kassor.replotbyarad@gmail.com