Replot ByaBlad

Byarådet ger ut tidningen Replot ByaBlad fyra gånger i året. Tanken med tidningen är att den ska presentera byn, invånarna, föreningar och företag och fungera som en informationskanal mellan dessa. Att förmedla byns historia är också en stor och viktig del av tidningen syfte.