Årets Jessch 2018

31.07.2019 kl. 23:24
Titeln "Årets Jessch 2018" gick, välförtjänt, till Replot FBK. Den frivilliga brandkåren i byn har rötter som går
tillbaka ända till 1800-talet.
Replot FBK
Många bybor har troligen haft kontakt med Replot frivilliga brandkår någon gång, antingen direkt eller indirekt. FBK blir alarmerade till trafik- olyckor, bränder, olyckstillbud till sjöss,
efterspaningar, förstadelvårdsuppdrag m.m. Brandkåren har två man i beredskap vardagar kl. 17–06 samt dygnet runt under helgerna och är redo att rycka ut inom fem minuter. Med tanke på avståndet till fastlandet är det guld värt för oss skärgårdsbor att ha en fungerande brandkår och vi bör stötta och visa vår uppskattning åt kårmedlemmarna som frivilligt ställer upp med både sin tid och hälsa för vår skull. Utnämningen Årets Jessch 2018 vore ett sätt att göra detta.
Replot Byaråd